Τι σας εγγυόμαστε - Πιστοποιητικά Επίσημων Ενδείξεων
Terra Thessalia Lactis
Οι τυροκομικές βιοτεχνίες όπου παράγονται τα γαλακτοκομικά –τυροκομικά προϊόντα που συνεργάζονται με την Terra Thessalia είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που συνδυάζουν παραδοσιακές τεχνικές και σύγχρονο εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και οι οποίες:
  • εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων. Δηλαδή, προδιαγραφές παραγωγής τυροκομικών προϊόντων ενδείξεων ΠΟΠ, καλές πρακτικές της ποιότητας «κατά παράδοση» καθώς και συστήματα διασφάλισης της υγιεινής και της διατροφικής ασφάλειας κατά την παραγωγή και διάθεση (HACCP και ISO).
  • ανήκουν σε 2ης -3ης γενιάς τυροκόμους, απόγονοι κτηνοτροφικών οικογενειών με παράλληλη ωστόσο εξειδικευμένη εκπαίδευση στην τυροκόμηση,
  • παραμένουν βιοτεχνικές επιχειρήσεις διατηρώντας την παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα και τις παραδοσιακές τεχνικές στη διαδικασία παραγωγής τυριού. Οι ίδιοι οι τυροκόμοι είναι έμπειροι τεχνίτες και διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό
Terra Thessalia
Κτίριο Σ.Θ.Ε.Β.
Λεωφ. Καραμανλή και Βιομηχανίας
41335 Λάρισα
T. 69 06 93 97 35
E.
Facebook LinkedIn YouTube
Developed by: Cosmos Online