Τα Προιόντα μας
Τα γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα της Terra Τhessalia παράγονται από εκμεταλλεύσεις των οποίων τα κοπάδια:
-Βόσκουν σε φυσικούς βοσκοτόπους και σε λειμώνες, εξασφαλίζοντας την ευζωία των ζώων και την ποιότητα του γάλακτος. Ιδιαίτερης αξίας είναι το ανοιξιάτικο γάλα. Την άνοιξη η πλούσια ανθοφορία της χλωρίδας της ελληνικής υπαίθρου την περίοδο Απριλίου –Ιουνίου προσδίδει αρώματα στο γάλα και το καθιστά πιο πλούσιο σε πρωτεΐνες.
-Εξασφαλίζουν τη συμπληρωματική διατροφή τους ειδικά την χειμερινή περίοδο, από ζωοτροφές οι οποίες παράγονται σε μικρή απόσταση από την εκμετάλλευση εξασφαλίζοντας χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
-Μετακινούνται στη διάρκεια του έτους μεταξύ πεδινών και ορεινών περιοχών της Θεσσαλίας.


Terra Thessalia
Κτίριο Σ.Θ.Ε.Β.
Λεωφ. Καραμανλή και Βιομηχανίας
41335 Λάρισα
T. 69 06 93 97 35
E.
Facebook LinkedIn YouTube
Developed by: Cosmos Online